Leven met een beperking in Tanzania

Leven met een beperking in Tanzania is moeilijk.
Tanzania heeft een bevolking van 43 miljoen mensen. 3.4 miljoen van hen leven met een beperking, geestelijk of lichamelijk. Velen hebben een handicap, die ze later in het leven kregen. Ofwel door een ongeval of omdat de medische zorg niet voldoende was.

In de Tanzaniaanse cultuur worden mensen met een handicap niet gezien als gewaardeerde leden van de samenleving. Ze worden vaak aan de kant geschoven of uitgebuit. Ze zijn vaak afhankelijk van hun familie, maar zijn en voelen zich vaak een last voor hen. Een kind met een handicap is een schande en wordt bij voorkeur verborgen gehouden.

Veel Tanzaniaanse mensen met een beperking werden in hun kindertijd onderwijskansen ontzegd. Ondanks alle inspanningen om de kansen te vergroten voor kinderen om toegang tot school te krijgen, is er nog steeds maar een klein aantal kinderen met een beperking die naar school gaat. Slechts 1% van de kinderen met een handicap zit op school (data 2007).

Na het volwassen worden, maakt dit gebrek aan onderwijs het nog moeilijker deel te nemen aan sociaal-economische activiteiten. Ze worden niet serieus genomen in hun zoektocht naar werk of worden ernstig onderbetaald. Gehandicapte Tanzanianen behoren tot de armste mensen in het land. In Dar es Salaam zie je ze op de grotere kruispunten in de stad.

“De afgelopen vijf jaar heb ik gebedeld. Ik heb het gevoel dat mensen mij in hokjes stoppen. Ik weet dat mensen die mij van vroeger kennen mij gek noemen. Anderen zeggen dat ik lui ben, maar het enige is dat ik een beperking heb en mijn familie moe is van mijn afhankelijkheid. Mijn familie ziet mij als niet productief en vindt dat ik teveel van ze verwacht terwijl ik zelf niet voldoende bijdraag. Dat is heel ontmoedigend en daarom ben ik gaan bedelen”, zegt een vrouw in Dodoma, de hoofdstad van Tanzania.

Toegang tot gezondheidszorg en lichamelijke revalidatiediensten, met name voor degenen die in plattelandsgebieden wonen, is bijzonder moeilijk. Naar schatting heeft slechts 2 procent van de  Tanzanianen met een beperking gebruik gemaakt van  rehabilitatiediensten.

 

Tanzania

Total bevolking: 43 miljoen mensen

Aantal mensen met een beperking: 3.4 million

Bevolking van Dar es Salaam: 5 million