Brood voor weeskinderen

Bakkerijen voor een beter bestaan

Wij willen de allerarmsten en kansarmen een menswaardig bestaan geven. Daarom geven we hen een opleiding tot bakker en ondersteunen hen in het exploiteren van de bakkerij. Zo geven wij hen een baan, inkomen en een toekomst. Dit maken ze zelf mogelijk doordat ze kwaliteitsbrood bakken en op de lokale markt verkopen.

In 2016 is de tweede bakkerij in Burundi in productie gegaan. In 2015 hadden we de container met machines en goederen verscheept en in oktober van dat jaar is de bakkerij ingericht en de bakkersopleiding voor kansarme jongeren opgestart.  In 2016 kregen de eerste 10 leerlingen een certificaat uitgereikt als afsluiting van hun opleiding uit de handen van Harry Verweij, de Nederlandse ambassadeur in Burundi.

Wij werkten tot nu toe alleen in Burundi omdat onze grondlegger Cees Schook in 2008 in Burundi is begonnen met de eerste bakkerij voor weeskinderen (vandaar de naam). Nu willen we samen met Inuka een bakkerij opzetten in Tanzania voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Een uitdagend maar heel mooi project.

Samen met onze lokale partner zetten we de bakkerij op. Wij brengen de machines mee uit Nederland. Hier zijn ze verouderd, maar juist daarom beter geschikt voor de Afrikaanse context dan de lokaal ingevoerde moderne digitale machines. Wij verzorgen de training en blijven assisteren bij de verdere ontwikkeling van de bakkerij.

Door onze ervaring, opgedaan de afgelopen jaren, weten we steeds beter wat de specifieke behoeften zijn en waar wij met onze hulp en kennis vanuit Nederland aan moeten voldoen. Dit is ook erg belangrijk: Je moet de markt kennen om zo tot een geslaagd project te kunnen komen. Vanuit Nederland geven wij die kennis door middels ervaringen van onze bakkers en technische mensen.

Wij werken altijd samen met lokale partners in de gebieden waar we werken. Zij kennen de mensen en de regels die er zijn. Als wij een project opstarten doen wij dit altijd zelf. Van exporteren van de goederen tot inrichten van de bakkerij tot en met de opleidingen worden door ons als stichting gecoördineerd. Wij gaan dan zelf ter plaatse een aantal weken aan de slag. Kijk voor meer informatie en foto’s op onze website hier.

Reis en verblijfskosten worden altijd door onszelf betaald. Dus uw giften en donaties worden zo goed en eerlijk mogelijk te besteden.

Geef nu voor het Inuka Bakery Project door middel van de DONEER knop

De stichting heeft ook een ANBI status, dus uw gift is aftrekbaar bij de belastingdienst.