Over ons

Lifting people from a life of disability

In de Tanzaniaanse cultuur worden mensen met lichamelijke handicaps makkelijk terzijde geschoven. Ze moeten op hun familie vertrouwen, maar zijn vaak een last voor hen.

Wij willen mensen hoop geven, laten zien dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. Door geschikte werkmogelijkheden te bieden, kunnen ze hun sterke punten en vaardigheden leren.

Geschiedenis

De bestaande plaatsen waar mensen met een beperking werk kunnen vinden kunnen niet in de behoefte voorzien. Elke week komen er mensen langs op zoek naar werk. In januari 2017 besloten we om gehoor te geven aan die roep om hulp en om meer mensen te helpen  door het Inuka Bakery-project te starten.

Nieuw project

Om dit mogelijk te maken, is Inuka Trust opgericht. Inuka betekent optillen of oprichten.  Inuka betekent “opheffen”. Via de bakkerij willen we mensen die doof of gehandicapt zijn uit hun moeilijke levensomstandigheden tillen en een toekomst geven.

We hebben de Nederlandse Liefdadigheidsinstelling “Brood voor Weeskinderen” om hulp gevraagd. Zij hebben ervaring met het opzetten van bakkerijen in Afrika.

 

Het bestuur van Inuka Trust bestaat uit:

John Samambile Mahigu

Jan Smits

Alice Flora Chinguwile

Joseph Reuben Hiza

Costa Elimbinzi Mrema

De bestuurleden van Inuka zijn onbetaalde vrijwilligers, die op geen enkele wijze een financiele tegemoetkoming krijgen voor hun werkzaamheden. Zo komt al het geld dat we vanuit donaties ontvangen beschikbaar om het project vooruit te helpen.