Inuka Bakery Project

Nog eens ten minste 12 mensen met een beperking voorzien van een vast inkomen, dat is het doel van het Inuka Bakery project. Nog 12 mensen die niet langer op straat hoeven te leven of volledig afhankelijk zijn van verzorging door hun familie. En dit aantal zal nog verder groeien.

Het bakkerijproject in het kort

• Het biedt 10-15 mensen met een handicap werk en inkomen

• Het geeft hen kwaliteit van leven terug

• Medewerkers worden als bakkers opgeleid door “Brood voor weeskinderen”

• Het project wordt onafhankelijk van buitenlandse donaties

• Het is het startpunt voor verdere groei

• Laat de samenleving zien dat een handicap niet betekent dat iemand niets kan doen

Daar wilt U toch ook deel van uit maken?

Help jij mee om mensen met een beperking weer kwaliteit van leven te geven?

Want om dit project mogelijk te maken, hebben we uw steun nodig. Het opzetten van een bakkerij waar mensen met een handicap kunnen werken kost geld. Zou U willen helpen om mensen met een beperking kwaliteit van leven te geven?

U kunt nu direct geven door mee te doen, te GEVEN of ons uitnodigen voor een presentatie in de kerk of vereniging.

Voortgang

De voorbereidingen voor het project zijn in januari 2017 gestart.

Sindsdien is de samenwerking met “Brood voor Weeskinderen” gezocht en heeft geleid tot een goede samenwerking.

Ook is de aanvraag voor financiering van “Wilde Ganzen” ingediend.

Op het ogenblik is de zoektocht naar een geschikt stuk land in volle gang.

Begroting

De initiële investering voor het opzetten van de bakkerij en het ontwikkelen ervan tot het punt dat het volledig zelfredzaam is, is bijna 114.750 euro. Na het bereiken van het break-even punt zal het project onafhankelijk zijn van verdere hulp. Het doel is dat de bakkerij zich zodanig zal ontwikkelen dat er een kleine winst zal worden gemaakt, die zal worden gebruikt om verdere initiatieven voor het bieden van werk aan mensen met een handicap te financieren.

Het budget is als volgt opgebouwd:

Registratie en opzetten van het bedrijf

450 Euro

Een perceel kopen en een bakkerij bouwen

80,000 Euro

Bakkerijapparatuur kopen

18,000 Euro

Opzetten en initiële training

8,500 Euro

Management en risico resevering

7,800 Euro

Totaal

114,750 Euro